• BELASTNING: Kritikerne, med Kristen Larsen i spissen, mener pastor Gunnar Jeppestøl bør søke permisjon og tre tilbake fra stillingen mens granskningsutvalget fortsetter sitt arbeid. FOTO: Christian Nørstebø

- Bør tre tilbake

Striden i Filadelfia Vennesla ruller videre. Nå kommer kravet om at Jeppestøl bør tre tilbake, iallfall mens det utredes videre.