• POLITILUA: Etter at han mistet politimyndigheten, har Nils Olaf Wehus trappet ned vaktmannjobben til ti prosent. Men politilua har han beholdt.FOTO: Reidar Kollstad

Nekter å hjelpe politiet

To ganger har politiet bedt om videoopptak fra bankranet. Begge gangene har Nils Olaf Wehus (66) sagt nei.