• RAPPORT: Rapporten om pastor Gunnar Jeppestøls lederstil er ferdig og skal presenteres for menigheten.

Avgjørende dager for Jeppestøl

Granskningsutvalget har levert sin sluttrapport om måten Filadelfia Vennesla ledes på. Onsdag er det innkalt til menighetsmøte.