Frykter for studieplassen

Forsvinner linjen teknisk tegning fra Tangen videregående skole, blir det andre gang Nancy Urevatn må avbryte studier ufrivillig.