Vil stanse vindmøller på Lista

Hittil har det kommet inn mellom 15 og 20 klager på NVEs tildeling av fem vindkraftkonsesjoner som ble tildelt like før jul.