• UTNEVNT: Fylkesmann Ann-Kristin Olsen får ordenen for blant annet sin innlevelse i lederrollen. FOTO: Arkivfoto

Fylkesmannen blir Kommandør av St. Olav

Kongen har utnevnt fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder til Kommandør av St. Olavs Orden.