• VAKSINASJON: På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt med vaksinasjon mot dyresykdommen blåtunge. FOTO: Illustrasjonsfoto (Scanpix)

Ny besetning smittet med blåtunge

Det er blitt påvist blåtunge-smitte i en storfebesetning på Lista. Dermed er det nå fire besetninger på Agder som har fått påvist smitten.