• PARTILEDER: Øyvind Heian fotografert utenfor Oslo tingrett i fjor, da han gikk til sak mot SOS Rasisme, Tommy Myrbostad og Anders Eikland, skaperne av filmen Vigrid: Det siste oppgjør. FOTO: INGAR STORFJELL

To sørlendinger på listen til nasjonalistparti

To sørlendinger har takket ja til å stå på valglisten til det innvandringsfiendtlige partiet Norgespatriotene.