Disse ranerne er fremdeles på frifot

I løpet av fjoråret ble det begått 48 ran i Agder-fylkene. Kun 15 av dem er oppklart, og flere ransmenn kommer trolig aldri til å bli tatt.