• FOTO: Kystatlas

Turgåere kom til rette

Politi og Hovedredningssentralen deltok lørdag kveld i en leteaksjon i Setesdal.