• FOTO: Svein Morten Havaas (Farsunds Avis)

Gravkranser dumpet ved tjern

I et tjern på Vetland på Lista har noen dumpet noen gravlykter og flere gravkranser. Nå vil kirkeverge Leiv Jan Meberg finne ut hva som kan ha skjedd.