Dramatiske skolekutt

Skolen er taperen i kommunebudsjettene. Nå blir skolene nødt til å foreta oppsigelser og lage større klasser.