• ALTERNATIV KRL-PLAN: Her undervises de 13 elevene i sjette klasse av Ingelin Jerstad, mens rektor Jon-Are Åmland er på besøk. FOTO: TORBJØRN WITZØE

Kristne skoler utfordrer offentlige

I Lyngdal gir tre private kristne skoler det offentlige undervisningstilbudet hard konkurranse. Blant dem er Lyngdal Kristne Grunnskole som nå bygger ut for å få plass til flere elever.