• FOTO: Torbjørn Witzøe

Hevder fisken kalkes i hjel

Hydrolog og Venstre-politiker Ivar Skregelid går sammen med partifeller til frontalangrep på fullkalking av innlandsvassdrag på Sørlandet. Han hevder overdreven kalking har gjort auren liten, tynn, grå og uspiselig.