• FOTO: Terje Andersen

Stor interesse for skolevalget

Nesten alle landets videregående skoler vil delta i skolevalget, som viser seg å fange opp de politiske vindene som blåser under innspurten av det ordinære valget.