Brant i 85-årings teppe

Brannvesenet stupte ut av dynene i natt for å slukke et "røykteppe".