Anker fengslingskjennelse til Høyesterett

Lagmannsretten tok ikke anken fra den bombetrussel-siktede mannen til følge. Nå anker hans advokat saken inn for Høyesterett.