Sørlendinger frykter ledigheten minst

Nordmenn blir ikke skremt av finanskrisen, og sørlendinger bekymrer seg minst.