Sjekker dårlig skolemiljø

Arbeidsmiljøet ved Tvedestrand skole er dårlig. Nå skal årsaken avsløres.