• - Veiledning og forbønn skal som hovedregel bare skje mellom mennesker av samme kjønn, sier Morten Marius Larsen. Han er ungdomsarbeider i Filadelfia, Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

- Det slår meg at vi bør være mer bevisste på dette

I 20 år har offentligheten visst at seksuelle overgrep også skjer i kirken. Lokale ungdomsledere vet at de må arbeide mer med forebyggende tiltak.