• SVAR OVENFRA: - Gud har kalt meg til å fortsette som pastor i Filadelfia Vennesla, sier Gunnar Jeppestøl.

Pastor Jeppestøls verste år

Flere ganger det siste året ba Gunnar Jeppestøl til Gud om få å slutte som pastor i Filadelfia Vennesla. Han fikk ikke lov. Ikke minst derfor vurderer han denne ukens medlemsmøte som en seier.