• FOTO: Magnus Stedje Fossen

- De har tatt våre barn og barnebarn

Et tjuetalls personer møtte opp på Torvet i Kristiansand for å protestere mot overgrep fra barnevernet.