AGDER: De siste årene har stadig færre blitt anmeldt for bruk og besittelse av narkotika i Agder. Politiets egen oversikt viser at nedgangen var særlig stor fra 2020 til 2021. Antallet saker ble da redusert fra 1707 til 1271.

– Nedgangen er knyttet til politiets prioriteringer og gir i liten grad et bilde på trender knyttet til bruk og omsetning av narkotika. Likevel kan noe av nedgangen forklares med stengt uteliv under pandemien, sier visepolitimester Arne Sundvoll i en pressemelding tirsdag.

I 2013, 2014 og 2015 ble det registrert over 3000 narkotikaovertredelser i året i Agder. Siden har antallet gått jevnlig nedover.

Færre innbrudd

Totalt ble det registrert 17.954 straffesaker i Agder politidistrikt i fjor. Det er 1440 færre saker enn året før.

49 prosent av sakene ble oppklart. Det er en liten forbedring i forhold til 2020, men noe under snittet politiet har ligget på de siste årene.

Statistikken over anmeldte saker viser også at det var færre innbrudd i fjor enn normalt. I 2021 ble det registrert 99 grove tyverier fra bolig. I perioden 2017–2020 var snittet 160,5 saker i året.

– Dette kan forklares med at mange har vært mer hjemme i pandemien, samt at stengte grenser har ført til færre mobile vinningskriminelle. Vi ser at tyveriene i større grad er erstattet av lettomsettelige varer som er lett tilgjengelige utendørs og i garasje, slik som sykler, elsykler elsparkesykler, sier Sundvoll i pressemeldingen.

Politiet tror pandemien kan forklare noe av økningen i antall butikktyverier og nedgangen i antall voldssaker. Antallet trusler mot offentlig tjenestemann gikk ned fra 44 saker i 2020 til 22 saker i 2021.

95 voldtekter

Det totale antallet seksuallovbrudd var omtrent som det pleier. Politiet viser til at mørketall gjør det vanskelig å trekke konklusjoner, men trekker fram følgende i sin pressmelding:

  • Antall anmeldte voldtekter er stabilt høyt i Agder. I perioden 2010-2015 lå Agder på et snitt på under 70 saker. De senere år er dette tallet økt, og snittet er nå på 92,8 årlige saker. I 2021 ble det anmeldt 95 voldtekter.

  • Det er en økning i saker som omhandler seksuell omgang med barn 14-16 år og seksuell handling med barn under 16 år, fra 89 saker i 2020 til 113 saker i 2021. Det er det høyeste tallet de siste fem årene.

  • Det har vært en reduksjon i antall anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, fra 49 til 33 saker.