513 har fått test-oppford­ring etter smitte på restau­rant i Kristian­sand