Peker på flere lovbrudd ved privat helseklinikk

foto