Alle kollegaene fikk det, men ikke Heidi. Hvorfor?