Spesiell markering: – Det er helt unntaksvis og ekstraordinært

foto