FLEKKEFJORD: – Vi håper og tror at ingen av elevene har fått varige skader. Dette var absolutt en hendelse vi skulle vært foruten, sier rektor Tor-Inge Rake til Fædrelandsvennen.

Politiet og Arbeidstilsynet ble onsdag blitt varslet om en eksplosjon ved Flekkefjord videregående skole. Eksplosjonen skjedde inne i et verksted på skolen klokka 11.20

– I formiddag var det en eksplosjon på et av skolens verksteder. Åtte elever var til stede, men trengte ikke helsehjelp. De er imidlertid blitt bedt om å kontakte egen lege på grunn av mulig hørselskade. Vi jobber fortsatt med å kartlegge hendelsen og alvorsgrad, opplyser Tor-Inge Rake, rektor ved Flekkefjord videregående skole, i pressemeldingen.

Rektoren forteller at eksplosjonen hørtes godt i hele etasjen, der verkstedet ligger. Flere kom løpende til etter at det smalt.

foto
Skolen har så langt ikke funnet feil på sveiseapparatet som ble benyttet da det smalt. Foto: Tor Witzøe

Sveising

Det var i forbindelse med sveising av et rørstykke at hendelsen skjedde. Rørstykket skal ha blitt fylt med gass før sveiseapparatet ble skrudd på, noe som dermed forårsaket eksplosjonen, opplyses det.

Det skal ikke ha oppstått materielle skader under eksplosjonen. Verkstedet vil derfor ikke bli stengt etter hendelsen.

– Foresatte, ansatte og andre som etter skolens beredskapsplaner skal varsles, har fått beskjed om hendelsen. Fordi det var gass som eksploderte, er også giftinformasjonssentralen kontaktet for en vurdering på eventuell inhalering av gass, opplyser rektoren.

Lærer ikke til stede

– Dette var åtte første års elever på VG1 som var til stede i verkstedet. Verken faglærer eller fagarbeider var til stede da det skjedde, sier Tor-Inge Rake.

Skolen ber elevene være oppmerksomme på symptomer, og kontakte legevakten dersom symptomene forverres.

«Elever i klasse 1TPB som kan ha inhalert sveisegass bør ifølge giftsentralen være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer utover ettermiddag og kveld», lyder deler av meldingen fra skolen..

foto
Flekkefjord videregående skole. Foto: Tor Witzøe (arkiv)

Politiet på stedet

Rektor Tor-Inge Rake opplyser at politiet og Arbeidstilsynet rutinemessig ble varslet.

– Skriftlig rapport vil bli levert Arbeidstilsynet når vi er ferdig med å sjekke dagens hendelse, opplyser han.

Eyvind Formo, operasjonsleder i Agder politidistrikt, sier til Fædrelandsvennen at politiet ble varslet om hendelsen klokka 14.15.

Flekkefjord videregående skole har ca 570 elever. Av disse går 450 i Flekkefjord og 120 på avdelingen i Kvinesdal.