Kamil Nasiri har levd på vent i 10 år. Foto: Jacob J. Buchard

– De beste årene av mitt liv har jeg brukt til å vente

De er asylsøkere som er for syke til å returneres. De lever sine liv på vent. Hvordan tar vi egentlig vare på de svakeste av de svake i et av verdens rikeste land? Dette er historien om menneskene ingen vil ha.