• – Her er dyre sykler trygge, sier Heidi Sørvig, leder i Kvadraturforeningen om sykkelparkeringen på Torvet. FOTO: Jon Berntsen Kåsa

– Trygt å parkere i sentrum

Leder i Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig, mener det er trygt å parkere sykler og biler i sentrum, til tross for at politiet ikke prioriterer sakene hvor mindre alvorlig kriminalitet skjer på parkeringsplasser.