• Panteordningen for fritidsbåter har vært populær. Den omfatter alle båter under 15 fot. Bildet er fra 2017 da ordningen nettopp var innført. FOTO: Lars Pedersen

Panteordning blir utvidet

De siste to årene har det blitt betalt vrakpant for 20.000 fritidsbåter i Norge. Nå blir ordningen utvidet.