Til tross for et dårlig valg, klarte Ap å sikre seg makta i de store byene i Norge. Framover mot stortingsvalget i 2021, må partiet avklare om de også nasjonalt vil regjere sammen med Miljøpartiet. Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (tv) mener det burde være mulig. Partileder Jonas Gahr Støre har ennå ikke konkludert. Her er de hos Kjøkkenservice på Bråvann i forbindelse med Støres besøk i landsdelen. Til tross for et dårlig valg, klarte Ap å sikre seg makta i de store byene i Norge. Framover mot stortingsvalget i 2021, må partiet avklare om de også nasjonalt vil regjere sammen med Miljøpartiet. Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (tv) mener det burde være mulig. Partileder Jonas Gahr Støre har ennå ikke konkludert. Her er de hos Kjøkkenservice på Bråvann i forbindelse med Støres besøk i landsdelen. Foto: Jacob J. Buchard

Mener Ap må samarbeide med MDG også nasjonalt