Katt forsvant under flytur til Norge – funnet i Amsterdam