• Med god hjelp fra naboene fikk sauebonde Kjell Johnny Lundtveit sauene over på sikker grunn. FOTO: Tove Andersen

Her reddes sauene fra flomvannet

Da vannet steg ble sauene til Kjell Johnny Lundtveit fanget på en ny holme midt på jordet.