• FLERE PENDLERTOG: Gunnar Nøding og Are Kristiansen utreder muligheten for flere lokaltog. Her på Marnardal stasjon. FOTO: Christian Storjord

Satser på lokaltog

NSB og Jernbaneverket ser nå på muligheten for å få flere pendlertog på Sørlandsbanen fra Sira stasjon til Kristiansand i vest og fra Gjerstad i øst.