• 10-åringer-eier.jpg

Barna er overlesset av ting

Agderforskning har gjort en omfattende undersøkelse av levekårene blant 10-åringene i Kristiansand og kommunene rundt. I en artikkelserie vil vi ta for oss hvordan barna våre har det. Her er listen over hva en tiåring i Kristiansandsregionen eier. Når blir det egentlig for mye?