Hørte du tyfonene ule?

Det er ikke krig, men snakk om én av de to årlige varslingsprøvene fra Sivilforsvaret.