• Eiendommen "Flekken" på Ågerøya er på totalt 28 mål og har lang historie som adelsgods. I 1692 ble den tilskjøtet U.F. Gyldenløve av kong Kristian 5. FOTO: Kjell Inge Søreide

«Flekken» på Ågerøya solgt

Etter det fvn.no kjenner til, ble eiendommen på Ågerøya solgt for 10 millioner kroner.