• HELLER BRANNUTSTYR: Brannsjef Jon Inge Aasen vil heller bruke penger på brannvernutstyr enn det nye nødnettet som kommer. Og bystyrerepresentant Stein Inge Dahn (V) har en mengde andre gode tiltak som han mener pengene heller burde vært brukt på. FOTO: Jarle R. Martinsen

Kritiske til nødnett-utgifter

Brannsjefen og lokalpolitikeren er hver på sin måte kritiske til utgiftene for det nye nødnettet som nå er under utbygging.