• BLEKEKANAL: Anleggsleder Vidar Hansen i Statens Vegvesen er svært forøyd med omleggingen av Otra ved Langeid i Bygland. Nede i "blekekanalen" sitter Lars Damsgaard fra Agder Energi på en av steinene som det er tenkt den vesle laksefisken skal kunne gjemme seg bak. Grusen som er lagt på denne strekningen er nøye utvalgt gytegrus. FOTO: Johs. Bj rkeli

Bygger fiskekanal før riksvei 9

Før det blir vei i fyllinga på den nye riksveibiten mellom Krokå og Langeid i Bygland, bygges de ny «vei» i Otra for laksefisken bleke.