• Snøen henger ca 50cm+ utfor taket langs gang og sykkelstien i Elvegata 48 hos Kristiansand Handelstands Aldersboliger , det er ikke satt opp skilt som varsler om fare for takras, skriver Nilsen i en epost til fvn.no. FOTO: Anne Mette Nilsen

Har du sett en overhengende fare?

Store snømengder kombinert med mye vind har ført til en opphopning av snø på mange tak. Vi ønsker leserbilder og tips.