To skadet i mopedulykke

De to involverte ble kjørt til sykehus og legevakt etter en mopedulykke ved Kongshavn fredag kveld.