• SAMMENHENG: - Overvekt og familie er langt mer interessant enn å bare se på gener som fører til overvekt. Foreldre må ta del i barns aktiviteter, sier klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken.

Sender overvektige på sommerleir

Andelen overvektige barn har økt med 50 prosent siden 80-tallet. Klinikkoverlege mener man bør behandle foreldrene.