- En stor arkeologisk dag

Arkeologene har onsdag avdekket ei steinsetting eller steinrøys, like ved runesteinen på Hogganvik.