Her går tyvene løs på butikken

I tre minutter forsøkte fire maskerte tyver å skaffe seg verdier ved Joker Justvik. Tyvene gikk målrettet til verks.