- Har søkt siden 1990

Da Steinar Monsen og Arne Reimert Wathne fra Søgne fant det tyske krigsvraket hadde de søt etter det i over 20 år.