Bemanningskrise i Agder-politiet

Innsparinger på 11,3 millioner kroner og økt beredskap har gitt bemanningskrise for lensmannskontorene.