Rekordlav grunnvannstand

Grunnvannstanden på Sørlandet har ikke vært så lav siden målingene begynte for 30 år siden.