Angrende i retten i dag

Sogneprest Arne Skare er angrende på noe av det han har sagt og gjort etter at trusselbrevene kom.