• RUNDKJØRING: Skissen viser hvordan politikerne i Vennesla tenker seg de nye veiløsningene på Skarpengland. Riksvei ni er den hvite veien som går fra øverste venstre hjørne og ned i høyre hjørne av tegningen.

Det blir rundkjøring på Skarpengland

I 32 år har det vært jobbet med nye veiløsninger på Skarpengland. Nå er endelig svaret kommet.